۱۵۰ تن مجاهد از مرکز تعلیمی قول اردو ۲۰۱ خالد بن ولید فارغ گردیدند

web_admin

به تعداد (۱۵۰) تن از مجاهدین پس از فراگیری آموزش های نظامی و مسلکی، امروز  طی مراسم خاص از  مرکز تعلیمی قول اردو ۲۰۱ خالد بن ولید (رض) فارغ شدند.

این مراسم با اشتراک حافظ انځر گل "عبدالله" رئیس ارکان قول اردو، مسئولین و سایر مجاهدین برگزار گردید.

مسئولین، در سخنانی ضمن تبریکی به مجاهدین تازه فارغ شده گفتند:  «آنچه را که در اینجا آموخته اید عملی کنید و با هم مسلکان خود نیز شریک سازید تا در کنار احکام اسلامی و شرعی نیروی قوی، متخصص، مجهز به ایده و کشور باثبات، آزاد و مستقل داشته باشیم».

این مراسم همچنان با اهدای تصدیق نامه ها به فارغان پایان یافت.