معرفی کمیسار جلب و جذب ولایت پنجشير

s.mohmand
قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت دفاع ملی بخاطر پیشبرد بهتر امور، جلب و جذب نیروهای تازه نفس و فعال سازی کمیساری های این قوماندانی در تازه ترین اقدام خود قوماندان مولوي«حسن البنا» را برای کمیساری جلب و جذب پنجشیر معرفی کرد .