کودک هلمندی قبل از رسیدن تیم نجات وزرات دفاع ملی جان باخت 

s.mohmand

شام روز گذشته، پس از آن که به رهبری وزارت دفاع ملی اطلاع داده شد؛ کودکی بنام عبدالعلی در مربوطات ولسوالی "کجکی" ولایت هلمند به چاه افتاده و نیاز به یک تیم مسلکی دارد، رهبری وزارت دفاع ملی با حس مسولیت پذیری فوراً در اسراع وقت یک تیم مسلکی را به هدف نجات جان این کودک توسط قوای هوایی به ساحه اعزام نمود. 

متاسفانه، در حالی که تیم نجات به ولایت قندهار رسیده بودند؛ بنابر سعی و تلاش افراد غیر مسلکی، عبدالعلی در داخل چاه جانش را از دست داد. 

رهبری وزارت دفاع ملی، ضمن تسلیت به خانواده شهید عبدالعلی بار دیگر از همه هموطنان عزیز می خواهد برای جلوگیری از وقوع همچو رویداد "دهانه چاه آب ها" را سرپوش گذاشته و برای نجات جان فرزندان شان نیز از افراد مسلکی و فنی کمک بگیرند. 

وزارت دفاع ملی، به حیث یک ارگان دفاعی و امنیتی سعی می ورزد در هرگونه شرایط در خدمت هموطنان عزیز قرار داشته باشد.