۴۱ میل سلاح و تعداد زیادی از مهمات در ننگرهار و لغمان کشف و ضبط گردید

s.mohmand

بر اساس گزارش های مدیریت کشف قول اردوی ۲۰۱ «خالد بن ولید» و در نتیجه یک سلسله عملیات ها در مربوطات ولایت های ننگرهار و لغمان ۴۱ میل سلاح سبک و سنگین، هزاران فیر مرمی و تعداد زیادی از مهمات و وسایل مختلف النوع نظامی بدست آمده است.

قابل یادآوری است که این عملیات به رهبری مولوی سعید الله “رضوان” معاون مدیریت کشف انجام شد و سلاح و مهمات ضبط شده به مراجع مربوط سپرده شدند.