فراغت ۴۰ تن از منسوبین وزارت دفاع ملی از کورس های مسلکی و اداری 

s.mohmand

کورس سه روزه که تحت عنوان "ارتقای ظرفیت مسلکی و اداری" توسط ریاست توپچی ستردرستیز برای ۴۰ تن از منسوبین این ریاست که در مقر وزارت دفاع ملی برگزار شده بود، امروز پایان‌ یافت. 

این اشتراک کنندگان در بخش های منجمنت و اداره، توپوگرافی، توپچی و سایر‌‌‌ آموزش دیدند. 

مراسم اختتامیه این کورس با اشتراک روسای توپچی ستردرستیز، عقیدتی و فرهنگی و مسولان برگزار گردید.