قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت دفاع ملی برای ۴ ولایت کمیسار تعین کرد

s.mohmand

قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت دفاع ملی، به منظور جذب افراد واجد شرایط به صفوف اردوی اسلامی و فعال سازی مجدد کمیساری های ولایات کشور؛ برای ولایت های پکتیکا، خوست، پکتیا و غزنی کمیسار تعین و معرفی کرد.

 هیأتی که در رأس آن معاون قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت دفاع ملی قرار داشت به این ولایت ها سفر نموده و کمیساران را به مسؤلان محلی معرفي نمودند.

از سوی هم این هیأت در سفر شان از قول اردوی ۲۰۳ منصوری دیدن نموده و در جهت فعال سازی مجدد سایر کمیساری ها و تجهیز بهتر آن با مسولان اطمینان سپردند.