فراغت 60 تن از نیروهای کماندو از قول اردوی 217 عمري

s.mohmand

به تعداد 60 تن از نیروهای کماندو، پس از فراگیری تعلیمات کماندوی و عقیدتی امروز طی مراسمی با اشتراک مسولان نظامی و ملکی از مرکز تعلیمی قول اردوی 217 عمري فارغ شدند.

این نیروها، با اجرای حرکات کماندویی و نمایشات رزمی اطمینان سپردند که در هر حالت آماده دفاع از تمامیت ارضی و خدمت گزاری صادقانه به مردم شریف کشور می باشند.