دیدار هیأت وزارت دفاع ملی با هیأت بلند رتبه ازبکستانی در بندر حیرتان

s.mohmand

به منظور جلوگیری از سو تفاهم ها و مشکلات در نقاط مرزی بین افغانستان و ازبکستان، هیأتی متشکل از رهبری قوماندانی های سرحدی هر دو کشور تعیین و در بندر حیرتان دیدار نمودند.

مولوی غوث الدین “رهبر” قوماندان لوای ۶ سرحدی در راس هیأت سرحدی از جانب افغانستان و از جانب ازبکستان دگروال خال نظروف قوماندان سرحد جنوب و بردیوف ابرار کمیسار ولایت ترمز و همراهان در این دیدار اشتراک نموده بودند.

هر دو جانب بر حفظ خویشتنداری و هماهنگی بیشتر در صورت بروز سؤ تفاهمات و مشکلات مرزی در سرحد بین دو کشور تاکید نمودند.