فراغت ۷۵۰ تن از نیروهای وزارت دفاع ملی از قول اردوی ۲۰۵ "البدر"

s.mohmand
۷۵۰ تن از مجاهدین وزارت دفاع ملی، پس از فراگیری تعلیمات پیشرفته نظامی و مسلکی و فکری امروز در مراسمی از مرکز تعلیمی قول ۲۰۵ "البدر" فارغ شدند. مراسم فراغت این نیروها، با اجرا و نمایشات نظامی و به اشتراک قوماندان قول اردو، مسولان نظامی و محلی برگزار گردید. این سربازان اطمینان دادند که در هرگونه شرایط آماده ی خدمت گزاری به نظام اسلامی، وطن و مردم خویش می باشند.