ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز به تصرف نیرو های دفاعی و امنیتی آمد

s.mohmand

نیروهای‌ دفاعی و امنیتی شب گذشته، عملیاتی را جهت باز پس گیری ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز راه اندازی کردند.

در نتیجه این عملیات، تروریستان طالب تلفاتی سنگینی را متحمل شده، مقداری زیادی از سلاح، مهمات و تجهیزات شان نیز تخریب شد.

این ولسوالی نیز دوباره به تصرف نیرو های دفاعی و امنیتی آمده است.