۲۳۷ تن از قوای خاص فارغ شدند

s.mohmand

۲۳۷ تن از افسران و بریدملان جزوتامهای مختلف قول اردوی عملیات خاص-کوماندو، تعلیمات پیشرفته قوای خاص «اسپیشل فورس» را در مکتب تعلیمات عالی کوماندو فراگرفته و امروز در مراسم در کابل فارغ شدند.

این نیروها قرار است به میدان های مبارزه برای دفاع از جان و مال مردم فرستاده شوند.