۷ طالب تروریست در مسیر شاهراه پلخمری- سمنگان کشته شدند

s.mohmand

حمله طالبان در مسیر شاهراه پلخمری-سمنگان عقب زده شد و در نتیجه حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی، ۷ طالب کشته و ۳ تن دیگر شان زخمی گردیده‌اند. 

نیروهای دفاعی و امنیتی‌ مسیر شاهراه را از وجود دشمن پاکسازی نموده و شاهراه به روی رفت و آمد هموطنان‌ باز است.