از انفجار یک حلقه ماین در ولسوالی پغمان کابل جلوگیری شد

s.mohmand
یک حلقه ماین جاسازی که توسط طالبان در مسیر راه «کوبکی» ولسوالی پغمان ولایت کابل به هدف از بین بردن مردم بیگناه جابجا گردیده بود، توسط نیروهای لوای اول فرقه ۱۱۱ کابل خنثی وانفجار داده شد و از وقوع یک رویداد خونین تروریستی جلوگیری شد.