26 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شد 5 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 11 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 26 تن دهشت افگن کشته ، 11 تن زخمی و 9 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

تخار - در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی بهارک ولایت تخار 10 تن دهشت افگن کشته شده اند.

ننگرهار - در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی شیرزاد 6 تن دهشت افگن کشته و 4 تن دهشت افگن نیز زخمی گردیده اند.

بلخ - در نتیجه عملیات تصفیوی و انداخت متقابل در ولسوالی های نهرشاهی، چمتال و چهار بولک 3 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی، 5 تن دستگیر، یک عراده موتر بم کشف و خنثی و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.

هرات - در نتیجه ضربات توپچی در ولسوالی زاول 3 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

کندهار - در نتیجه ضربات توپچی در ولسوالی های خاکریز و میوند 2 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی و یک باب دیپوی مهمات دشمن از بین برده شده است.

خوست - در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی های علیشیر و صبری 2 تن دهشت افگن کشته و 4 تن دیگر دستگیر گردیده اند.