20 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 14 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شد 3 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 12 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 20 تن دهشت افگن کشته ، 5 تن زخمی و 6 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

کنر- در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی ځوکی 6 تن داعشی کشته شده اند.

هلمند- در نتیجه عملیات خاص مشترک و ضربات هوایی در ولسوالی نهر سراج و مارجه 5 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی، 2 فرد مشکوک دستگیر و4 باب موضع  از بین برده شده است.

ارزگان- در نتیجه عملیات خاص مشترک در مرکز ولایت 3 تن دهشت افگن کشته، 4 باب تونل ارتباطی، 50 کیلو گرام مواد انفجاریه از بین برده شده و 2 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است .

هرات- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی شیندند 3 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

فاریاب- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی قیصار 2 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

زابل- در نتیجه ضربه هوایی در ساحه تازیر ولسوالی شاه جوی یک تن دهشت افگن کشته و 4 عراده موتر از بین برده شده است.

خوست- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی صبری 4 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.