زنده گی نامه شهید الحاج بریدجنرال تیمورشاه «تورخیل»

zia_omid
زنده گی نامه شهید الحاج بریدجنرال تیمورشاه «تورخیل»

دشمنان صلح و آرامش فرزند صدیق و وفادار وطن را در یک حمله انتحاری در مسجد تره خیل کابل حین ادای نماز خفتن به شهادت رسانیدند.

در تاریخ کشورها روزهایی پیش میآید که بدون ایثار و فداکاری و دادن قربانی بسیاری از خطرات بر طرف نمی شود. ملت شهید پرور افغانستان مرهون قربانی فرزندان سلحشور خویش بوده است. اگر بتاریخ اسلام مراجعه کنیم بخش مهمی از افتخارات را شهدا آفریده و خدمت بزرگ را آنان به اسلام کرده اند.

الحاج بریدجنرال تیمور شاه فرزند عبدالستار در سال 1345 هـ ش در قریه تره خیل ولسوالی ده سبز ولایت کابل در یک خانواده متدین و روشنفکر چشم به جهان گشود. نامبرده تعلیمات ابتدایی خویش را در لیسه ده یحی ولسوالی ده سبز کابل به پایان رسانید و بعد نسبت شوق و علاقه خاص که به مسلک نظامی و خدمت به وطن داشت به ادامه تعلیمات خویش شامل حربی شوونځی بعد از ختم آن شامل حربی پوهنتون وقت گردید و درسال 1365 هـ ش از پوهنځی زرهدار فارغ و عملاً وارد خدمت به مردم، خاک و وطن خویش میشود. شهید الحاج بریدجنرال تیمورشاه از سال 1365 هـ ش بدینسو در بست های چون قوماندان تولی تانگ لوا 6 سرحدی وقت، آمر زرهدار لوا متذکره، قوماندان قطعه 221 ریاست زرهدار، آمر دستگاه انجن ورکشاپهای مرکزی ریاست موتردار، آمر حمایه قوتها مدیریت اوپراسیون حمایوی قوماندانی عمومی لوژستیک، آمر بخش پرزه جات ترمیم وسایط قوماندانی مرکز تنظیم اداره و کنترول عینیات ق.ع.ل. و در سال 1392 به صفت قوماندان کندک امنیتی قوماندانی عمومی لوژستیک، بعداً به صفت مدیر اسلحه این قوماندانی و مدت چند به صفت قوماندان تنظیم اداره و کنترول قوماندانی عمومی لوژستیک نیز ایفای وظیفه نموده بود.  و بلاخره نظر به اصل شایسته سالاری و لزوم دید مقامات محترم وزارت دفاع ملی در سال 1398 هـ ش به صفت معاون قوماندانی مرکز تنظیم اداره و نظر به منظوری حکم نمبر2346 مقام عالی و محترم ریاست جمهوری افغانستان به رتبه جنرالی نایل گردید. وی یک شخص صادق، باتقوا و خادم دین رسول الله (ص) بود و در جریان 34 سال خدمت خویش در صفوف قوای مسلح از اخلاص، ایمانداری و صداقت کامل در هر گونه شرایط دشوار جنگی در ولایات مختلف ایفای و ظیفه نموده و از خود شجاعت و دلاوری نشان داده  و نیز از وطن، خاک، تمامیت ارضی و نوامیس ملی در هرگونه شرایط دفاع نموده بود.

نامبرده بتاریخ لیل 26/27 /07/ 1398 در اثر حمله انتحاری دشمن در مسجد شریف حین ادای نماز عشا(خفتن) در حالت سجده به شهادت رسید.

روحش شاد ویادش گرامی