17 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 14 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 6  ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 12 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 17 تن دهشت افگن کشته و 5 تن زخمی گردیده اند.

غزنی- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی های گیلان و گیرو 13 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی 3 عراده موتر 4 عراده موتر سایکل و یک باب ورکشاپ وسایط از بین برده شده است.

هلمند- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی نهر سراج 4 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی، یکعراده موتر و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده.