۱۸ تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته ۱۴ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده ۶ ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در ۱۳ ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات ۱ تن دهشت افگن کشته و ۸ تن زخمی گردیده اند.

سمنگان - در نتیجه عملیات تصفیوی اردوی ملی و با حمایه قوایی هوائی در ولسوالی دره صوف ۵ تن دهشت افگن کشته و ۸ تن زخمی گردیده اند.

پکتیکا- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی زیروک ۵ تن تروریست طالب کشته شده اند.

هلمند - در نتیجه انداخت متقابل و ضربه قوای هوایی در ولسوالی نهر سراج ۲ تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.

میدان وردک - در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی نرخ ۲ تن دهشت افگن کشته  شده اند.

تخار - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی درقد ۲ تن دهشت افگن کشته اند.

کندز - در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی امام صاحب یکتن دهشت افگن کشته شده است.

فراه - در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی خاک سفید یکتن دهشت افگن کشته شده است.