دشمنان صلح و ثبات، مخالف ساخت و ساز در کشور ما اند

zia_omid
دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۵ - ۹:۴۳

دشمنان صلح و ثبات کشور همیشه در صدد این هستند تا بتوانند بر قلب های محروم ترین قشر مردم عزیز کشور ما صدمه وارد نمایند و جلو ترقی و پیشرفت را در کشور ما بگیرند.

گروهای تروریستی و دهشت افگنی که توان مقابله رویارویی را با نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور در میادین نبرد از دست داده اند، میخواهند از هر راه ممکن ضربه ای بر پیکر ملت رنجدیده ما وارد نمایند. اخیراً  در ولایت ننگرهار حمله بر جان مردیکه در سن 85 سالگی از آن سوی مرزها، کمر همت را برای خدمت گزاری به مردم نیازمند کشور عزیز ما افغانستان به ویژه برای ننگرهاریان بسته بود صورت گرفت و  توسط غداران تاریخ بشریت برای همیش به خواب ابدی فرو رفت. داکتر تیتسو ناکامورا رئیس نهاد خیریه جاپانی (ام پی سی) در ماه اکتوبر میلادی سال جاری به پاس کارهای انسان دوستانه اش شهروندی افتخاری افغانستان را از سوی رئیس جمهوری اسلامی کشور کسب و یک مدال دولتی به وی اهدا گردید.

موصوف به خاطر فعالیت های بشردوستانه اش برای ساخت و ساز بندهای کوچک آبیاری و توسعه زراعت و کشت للمی، سرسبزی و شادابی ولایت همیشه بهار ننگرهار و انجام کارهای صحی اش برای مردم، بوسیله شبکه جهنمی استخبارات منطقه داعی اجل را لبیک گفت. او آمده بود تا حس بشردوستانه اش را برای کسانانیکه میخواهند مردم زجر دیده وطن ما را زجر بیشتر بدهند بفهماند که انسان ها به مثابه اعضای یک بدن باید با همدیگر احساس همدردی داشته باشند، نه اینکه در پی نابودی هم جنسان خویش بوده باشند.

رئیس جمهور اسلامی افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری با اعضای خانواده داکتر تیتسو ناکامورا دیدار کرد، به نمایندگی از مردم و دولت افغانستان مراتب عمیق تأثر و تسلیت خویش را به خانواده نامبرده و دولت جاپان اظهار کرد. وی گفت: داکتر ناکامورا شخصیت بزرگ و زحمت کش بود که با فعالیت های موثر در 22 سال گذشته در بخش های از ولایت های شرقی افغانستان، زندگی مردم را تغیر داد. رییس جمهور کشور افزود: کشته شدن ناکامورا یک فاجعه بزرگ است و تمام مردم افغانستان از این رویداد سوگوار اند. شماری از باشندگان ولسوالی کوز کنر ننگرهار مکانی که ناکامورا در آن زندگی می کرد می گویند وی افغانستان را کشور خودش فکر می کرد و همیشه به آنان تأکید مینمود تا در بازسازی کشور شان سهیم شوند.

شماری از فعالان مدنی ننگرهار به پاس خدمات ناکامورا به این ولایت، شمع روشن کرده و از وی گرامی داشت به عمل آورند. همچنان مسئولان محلی خوست نیز یک چهار راهی را در مرکز این ولایت به نام تیتسو ناکامورا نام گذاری نمودند.

اما واقعیت امر اینست که بیشتر از چهل سال میشود که شبکه های استخبارات منقطوی و فرامنطقوی در صدد بر اندازی و تخریب پروژه های بزرگ ملی و اقتصادی بخصوص زیر ساخت ها و پروژه های بزرگ آبی از جمله بند نغلو، ماهیپر، درونته و سروبی اند . آنها میخواهند تا افغانستان بحیث یک کشور مصرفی بازار فروش کالا های آنها بوده و شعله های آتش جنگ در این کشور برای همیش روشن باشد تا فرصت عمران و بازسازی را از مردم ما بگیرند، از این رو تلاش مینمایند تا بیشترین فشار را برای نابودی برنامه کلان آبی کشور ما در مسیر دریاهایی مانند کابل و کنر داشته باشند.

این واقعیت را باید مخالفین مسلح دولت درک کنند که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا آنها (گروه طالبان) ترک بردگی سازمانهای استخبارات منقطه را نموده، به آغوش کشور برگشته و بر ضد دشمنان صلح و ثبات به پروسه صلح و بازسازی در کشور یکجا شوند.

اما این واقعیت را فراموش نباید کرد که منسوبان دلیر و با شهامت ملی دفاعی و امنیتی کشور به مثابه فرزندان صدیق و راستین این مرزو بوم وظیفه و مسوولیت های خود میدانند تا از پروژه های بزرگ ملی، بند های کلان آبی و زیر ساخت های کشور عزیز ما افغانستان تا داشتن یک قطره خون در وجود شان حفاظت و صیانت نمایند و برای دشمنان صلح و ثبات اجازه نخواهند داد تا به آرزوهای شوم و پلید شان، بواسطه بردگان حلقه به گوش خویش برسند.

ش- «مددی»