33 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

s.mohmand

 

کابل - افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 15 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 17 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 11 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 33 تن دهشت افگن کشته،18 تن زخمی و یکتن دستگیر گردیده است.

کندز- از اثر ضربات هوایی در مربوطات مرکز ولایت 8 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و 2 باب مخفیگاه دشمن ازبین برده شده است.

ننگرهار- از اثر ضربه هوائی و عملیات خاص مشترک در ولسوالی های اچین و چپرهار 8 تن داعشی کشته، یکتن دستگیر،مقدار سلاح ومهمات، 300 کیلوگرام مواد مخدر و11 کیلوگرام مواد انفجاریه بدست آمده است.

فراه- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی جوند 4 تن دهشت افگن کشته و 5 تن زخمی گردیده اند.

ارزگان - در نتیجه عملیات خاص مشترک درمربوطات مرکز ولایت 4 تن دهشت افگن کشته، مقدار سلاح و مهمات، 350 کیلوگرام مواد انفجاریه بدست آمده، 5 باب مخفیگاه و 5 تونل ارتباطی ازبین برده شده و 12 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

زابل- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی ارغنداب 4 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی ومقدار سلاح ومهمات ازبین برده شده است.

غزنی- در نتیجه عملیات تصفیوی و ضربه هوائی در مسیر ولسوالی های مقر و آب بند 3 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی، 6 عراده موتر سایکل بدست آمده و 3 حلقه کشف و خنثی گردیده است.

هرات- در نتیجه انداخت متقابل درولسوالی شیندند 2 تن دهشت افگن کشته و 6 تن زخمی گردیده اند.