52 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

 

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 17 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده و 18 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در12 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 52 تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی و 10 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

هلمند -  از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های مارجه و نهر سراج 28 تن دهشت افگن کشته، یک باب مخفیگاه از بین برده شده و 14 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است .

ننگرهار-  از اثر ضربات هوائی در ولسوالی اچین 7 تن دهشت افگن مربوط شبکه حقانی کشته شده اند.

غزنی-  از اثر ضربات هوائی و انداخت متقابل در ولسوالی ده یک و مرکز 6 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده است .

خوست-  از اثر ضربه هوائی در ولسوالی تیرزائی 3 تن دهشت افگن مربوط شبکه حقانی کشته و یک عراده موتر از بین برده شده است .

کندهار-  از اثر ضربه هوائی در ولسوالی معروف 3 تن دهشت افگن کشته شده اند .

ارزگان-  در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی خاص ارزگان 2 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

پکتیا-  در نتیجه عملیات خاص مشترک و ضربه هوائی در ولسوالی جاجی و مرکز ولایت 2  تن دهشت افگن کشته، 7 فرد مشکوک دستگیر، مقدار سلاح و مهمات، 31 سیت مبایل، 70 قطعه کارت هویت، 20 کیلو گرام چرس، 2 بوری یونیفورم نظامی و 2 پایه کمپیوتر لپتاب بدست آمده و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است .

کاپیسا-  از اثر ضربه هوائی در ولسوالی  اله سای یکتن دهشت افگن کشته شده است .

هرات-  در نتیجه عملیات نیرو های کماندو در ولسوالی غوریان 3 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.