33 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 25 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده و 13 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 18 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 33 تن دهشت افگن کشته و 6 تن زخمی گردیده اند.

غزنی - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی ده یک 13 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

زابل - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی شاجوی 5 تن دهشت افگن کشته، 7 تن زخمی و 2 عراده موتر سایکل بدست آمده است.

هلمند - از اثر ضربات هوائی در ولسوالی نهرسراج 4 تن دهشت افگن کشته شده اند.

کندهار - درنتیجه انداخت متقابل در ولسوالی میوند 3 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

بادغیس - از اثر ضربه هوائی در ولسوالی آبکمری 3 تن دهشت افگن کشته ویک باب مخفیگاه دشمن ازبین برده  شده است.

پکتیا - از اثر ضربه هوائی در ولسوالی زرمت 2 تن دهشت افگن کشته و یکتن زخمی گردیده است.

فراه - از اثر ضربه هوائی در ولسوالی بالابلوک 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

میدان وردک - از اثر ضربه هوائی در ولسوالی سیدآباد یکتن دهشت افگن کشته شده است.