46 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 22 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده و 8 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 18 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 46 تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی ویک فرد مشکوک دستگیرگردیده است.

ارزگان- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی گیزاب 30 تن دهشت افگن کشته شده اند.

غزنی- از اثر ضربات هوائی و انداخت متقابل در ولسوالی اندر8 تن دهشت افگن کشته و 5 تن زخمی گردیده اند.

لوگر- از اثر ضربه هوائی در مربوطات مرکز ولایت 3 تن دهشت افگن کشته اند.

میدان وردک- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی سیداباد یک فرد مشکوک دستگیر، یک عراده موترسایکل، 7 مرمی هاوان و 4 حلقه ماین ضد وسایط دشمن در ساحه از بین برده شده است.

هلمند- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی گرم سیربک باب فابریکه ماین سازی دشمن از بین برده شده است.

ننگرهار- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی شیرزاد 4 باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده است.