11 تن دهشت افگن کشته شده اند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 21 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده و 6 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 17 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 11 تن دهشت افگن کشته و 3 تن دیگر نیز زخمی گردیده اند.

زابل- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی شینکی 3 تن دهشت افگن  بشمول معاون نظامی آن گروه کشته و یک عراده واسطه آن گروه نیز از بین برده شده است.

 هلمند- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی نهر سراج 2 تن دهشت افگن کشته، 1 تن زخمی، 2 عراده موتر سایکل تخریب و مقدار سلاح و مهمات دشمن بدست نیروهای دفاعی و امنیتی درآمده است .

بلخ- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی زارع 2 تن دهشت افگن کشته و 2  تن دیگر زخمی شده اند.

کندهار- از اثر ضربات توپچی در ولسوالی نیش 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

غزنی- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی جغتو 2 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر سایکل دشمن تخریب گردیده است.