99 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 24 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده و 16 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 15 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 99 تن دهشت افگن کشته، 11 تن زخمی و 5 تن دستگیر گردیده اند.

غزنی- در نتیجه عملیات تصفیوی با حمایت قوای هوائی در ولسوالی های آب بند، مقر و اندر 28 تن دهشت افگن کشته 3 عراده موتر، 2 عراده موتر سایکل، مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده و 2 عراده موتر سایکل بدست آمده است.

زابل- از اثر ضربات هوائی نیروهای افغان در ولسوالی ارغنداب 22 تن دهشت افگن کشته، 6 تن زخمی،2 باب مخفیگاه و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

ارزگان- در نتیجه عملیات تصفیوی با حمایت قوای هوائی در ولسوالی گیزاب 21 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی، 2 تن دستگیر مقدار سلاح و مهمات بدست آمده و 5 باب موضع دشمن از بین برده شده است.

کندهار- از اثر ضربات هوایی در ولسوالی سپین بولک 12 تن دهشت افگن کشته شده اند.

کندز- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی خان آباد 7 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

ننگرهار- از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی های شیرزاد و اچین 7 تن دهشت افگن کشته، 3 تن دستگیر و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.

هلمند- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی نهر سراج یکتن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

پکتیا- از اثر ضربات هوائی در مرکز ولایت یک تن دهشت افگن کشته شده است.