حقانیت نبرد نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور

zia_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۱:۱۲

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی بویژه اردوی ملی که متشکل از تمام اقوام و اقشار مختلف کشور میباشد، از بدو تاسیس آن بیشتر از شانزده سال میگزرد و در آینده نه چندان دور تشکیلات آن از نگاه تعداد عساکر، سلاح و تجهیزات نظامی مجهزتر شده و با شهامت و شجاعت تمام از تمامیت ارضی، استقلال، نوامیس ملی و ارزشهای اسلامی دفاع و حراست نموده، در سنگر مبارزه علیه دشمنان صلح و ثبات، بخاطر تامین امنیت سراسری در نقاط مختلف کشور جانبازانه میرزمند.

پذیرش افراد و اشخاصیکه علاقمند شامل شدن در صفوف نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور را داشته اند بصورت داوطلبانه بوده و هیچ نوع اجباری برای جلب و جذب آنها وجود ندارد.

این نیروها با اخلاص تمام و حس وطندوستانه وظایف و مسوولیت های شان را در برابر وطن و مردم انجام داده از سجایای نیک اخلاقی در نزد مردم ما برخوردار اند. منسوبان دلیر سکتور های دفاعی و امنیتی کشور با آنکه از رویه و خصلت نیک در برابر اسراء شورشیان گروه های تروریستی زبان زد خاص و عام اند، ترحم و برده باری در سیمای هر یک از آنها به وضوح  مشاهده میشود.

آنها فرزندان صدیق و راستین این کشور اند، زیرا برای تامین صلح و ثبات دایمی در کشور و بخاطر زندگی مسالمت آمیز مردم ما خواب راحت را بر چشم شان حرام ساخته اند.

منسوبان نهاد های ملی دفاعی و امنیتی کشور میرزمند تا در وطن عزیز ما افغانستان امنیت سراسری، صلح و سعادت دایمی، استواری حاکمیت ملی، پیشرفت و ترقی، عمران و بازسازی، اخوت و برادری، وحدت و همبستگی، عدالت و برابری، قانون و قانون پذیری بصورت قطعی بوجود بیاید.

آنها میرزمند تا بساط نفرین و بدبینی، جنگ و بغاوت، بی رحمی و بی مهری، دشمنی و عداوت، کشتن و خون ریختن، نا امنی و ناهنجاری، تباهی و ویرانی، انتحار و انفجار، خرابی و بربادی، قانون شکنی و قانون گریزی، تبعیض و تعصب، ظلم و بی عدالتی از وطن ما برچیده شود.

ولی دشمنان صلح و ثبات (شورشیان گروه های تروریستی) که آله دست استخبارات کشور های بیگانه قرار گرفته اند، با پیروی از باداران خارجی شان در برابر این فرزندان صادق و راستکار وطن (سکتورهای ملی دفاعی و امنیتی کشور) به بغاوت پرداخته، به قتل و کشتار مردم ملکی و بیگناه کشور ما با حملات خائنانه تروریستی و دهشت افگنی شان ادامه میدهند.

دشمنان صلح و آرامش (طالبان و سایر گروهای تروریستی) منافع و اهداف بیگانگان را نسبت به منافع ملی وطن و مردم افغانستان ترجیح داده، بعضی از افراد و اشخاص را خواسته و ناخواسته با استفاده سوء از نام مقدس اسلام نا آگانه به جنگ در مقابل منسوبان قوایمسلح کشور تشویق و در میادین نبرد میکشانند.

دشمنان صلح و ثبات و آنانیکه از نام اسلام استفاده سوء نموده به قتل و کشتار مردم بیگناه ما در اماکن مقدس چون مسجد، مدرسه، مکتب، پوهنتون، شفاخانه و سایر جاهای دیگر مبادرت میورزند، آنها باید بدانند که با گذشت هر روز مردم افغانستان بر حقانیت نبرد نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور در برابر این سفاکان تاریخ پی برده دیر یا زود چهره منفور آنها در نزد افراد و اشخاص پائین رتبه شان همانند آفتاب درخشان شده، نفرین ابدی را در دفترچه خاطرات سیاه شان حک خواهند کرد.

منسوبان دلیر و قهرمان ملی دفاعی و امنیتی کشور میرزمند تا آزادی و حریت افغانها حفظ و تاریخ پنجهزار ساله شان در طاق نسیان جغرافیان ملل جهان گذاشته نشود. آنها جانبازانه و ایثار گرانه میرزمند تا مردم متدین این سرزمین با قامت بلند و با ارزشهای اسلامی و عنعنات ملی شان در قلب آسیا به زندگی آبرومندانه و با وقار و عزت افغانی شان ادامه دهند.

اینست حقانیت نبرد نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور که بیش از شانزده سال میشود در برابر غلامان و برده گان حلقه بگوش استخبارات کشور های منطقه با ریختاندن خون های مطهر شان میرزمند و نمی گزارند تا به تاریخ پرافتخار کشور و  مبارزات بر حق نیاکان ما لکه ننگین وارد شود.

برماست تا از فرد، فرد نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور با جان ودل حمایت و پشتیبانی نموده و نگذاریم تا دشمنان سوگندخورده وطن به بغاوت و سرکشی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان ادامه داده، زندگی باعزت و شرافتمندانه مردم ما را به یاس و نا امیدی مبدل نمایند.

نبرد حق علیه باطل فرزندان صدیق و راستین (نیروهای ملی دفاعی و امنیتی) کشور مورد حمایت و پشتیبانی قاطبه ملت افغانستان بوده و هیچ احدی از دلسوزی و مهربانی مردم عزیز وطن ما نسبت به این فرزندان اصیل کشور انکار کرده نمی تواند، چنانچه که همه شاهد هستیم در تمام ولایات و نقاط مختلف کشور از این فرزندان صدیق کشور با دسته های گل و با صفا و صمیمت استقبال گرم صورت میگیرد.

«مددی»