79 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

ابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 15 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده و 19 ضربات هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 15 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات  79تن دهشت افگن کشته، 10 تن زخمی و 16 تن  دستگیرگردیده اند.

کندز- ازاثر ضربه هوایی و عملیات خاص مشترک در ولسوالی دشت ارچی 31 تن دهشت افگن کشته شده اند.

پکتیکا- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی خوشامند 12 تن دهشت افگن کشته، 8 تن دستگیر، 3 باب مخفیگه، 3 عراده موترسایکل، مقدار سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی از بین برده شده، مقدار اوراق تبلغاتی و 9 عدد سیمکارت بدست آمده است

هرات- از اثر ضربات هوایی در ولسوالی های کشک کهنه، اوبه و چشت شریف 9 تن دهشت افگن به شمول ملا خاکسار مسؤل حملات تروریستی طالبان کشته، 2 تن زخمی، 4 عراده موتر  و مقدار سلاح و مهمات ازبین برده شده است.

ارزگان- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی شهید حساس ومرکز ولایت 8 تن دهشت افگن کشته و یک باب مخفیگاه دشمن ازبین برده شده است.

هلمند- از ثر ضربه هوائی و عملیات خاص مشترک در ولسوالی نهر سراج 7 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

میدان وردک- از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی نیرو های کماندو در ولسوالی جغتو 5 تن دهشت افگن کشته، یک تن دستگیر، 8 عراده موتر سایکل، 2 عراده موتر، یک صوف و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده، 4275 کیلو گرام مواد انغجاریه، 30 ماین بوشکه یی، 200 عدد پتاقی سیفور و 10 حلقه ماین جاسازی شده دشمن کشف و خنثی گردیده است .

تخار- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی خواجه غار 4 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بلخ- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی بلخ 2 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

غزنی- درنتیجه انداخت متقابل در ولسوالی اندر یک تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

فراه- درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی بکوا 7 تن دهشت افگن دستگیر، مقدار سلاح، مهمات و اسناد تبلیغاتی دشمن بدست آمده است.