84 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

 

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 15عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده و 18 ضربات هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 12 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات  84تن دهشت افگن بشمول 2 تن داعشی کشته، 14 تن زخمی و یکتن دستگیر گردیده است.

غزنی- درنتیجه عملیات خاص کماندو و ضربات هوایی در ولسوالی های آب بند، جغتو و اندر 60 تن دهشت افگن کشته، 11 عراده موترسایکل و مقدار سلاح و مهمات ازبین برده شده است.

زابل- درنتیجه عملیات تهاجمی و انداخت توپچی در ولسوالی نوبهار 15 تن دهشت افگن کشته و 10 تن زخمی گردیده اند.

پکتیکا- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی خوشامند 4 تن دهشت افگن کشته شده اند.

ارزگان- درنتیجه عملیات خاص کماندو و انداخت متقابل در ولسوالی گیزاب و مرکز ولایت 3 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی، یکتن دستگیر، مقدار سلاح و مهمات و 2000 کیلوگرام مواد مخدر نوع تریاک ازبین برده شده است.

میدان وردک- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی جغتو 3 تن دهشت افگن کشته و یک باب دیپو مهمات دشمن ازبین برده شده است.

ننگرهار- ازاثر ضربه هوایی در ولسوالی پچیراگام 2 تن داعشی کشته شده اند.