90 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده و 21 ضربات هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 10 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 90 تن دهشت افگن بشمول ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی نمک آب، رئیس محمکه تخار، معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت هرات و یک تن از قوماندانان محلی طالبان کشته،  36تن زخمی و یک تن دستگیر گردیده است.

غزنی- درنتیجه عملیات خاص کماندو و ضربات هوایی در ولسوالی های ده یک، آب بند، مقر، قره باغ، اندر و مرکز 34 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی، یک تن دستگیر، 2 عراده موتر، 8 عراده موتر سایکل و 5 عدد بالون مملو از مواد انفجاریه از بین برده شده است.

زابل- از اثر ضربات هوائی و انداخت توپچی در ولسوالی های شاه جوی، نوبهار و میزان 20 تن دهشت افگن کشته و 16 تن زخمی گرددیه اند.

تخار- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های نمک آب و خواجه غار 17 تن دهشت افگن به شمول ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی نمک آب و رئیس محکمه طالبان تخار کشته و 9 تن زخمی گردیده اند.

هلمند- از اثر ضربه هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های ناوه و مارجه 7 تن دهشت افگن کشته، 7 تن زخمی، 5 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.

ننگرهار - از اثر ضربات هوایی در ولسوالی خوگیانی 6 تن دهشت افگن کشته شده اند.

فراه- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی خاک سفید مولوی صمد معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت هرات و ملا داود متین یک تن از قوماندانان محلی طالبان کشته و یک عراده موتر از بین برده شده است

جوزجان- درنتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی فیض آباد 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

پروان- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی بگرام یکتن دهشت افگن کشته شده است.