79 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 21 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 81 مورد وظایف خاص کوماندویی و 26 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 14 ولایت کشور راه اندازی کرده اند؛ درنتیجه این عملیات 79 تن دهشت افگن  کشته، 21 تن زخمی و 2 تن دستگیر گردیده اند.

ننگرهار- از اثر ضربات هوائی و انداخت متقابل در ولسوالی های خوگیانی و اچین  19 تن دهشت افگن به شمول 17 تن داعشی کشته و 9 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

بلخ- در نتیجه عملیات مشترک خاص و ضربات هوائی در ولسوالی چهاربولک 11تن دهشت افگن کشته و 2 عراده تانکر تیل از بین برده شده است .

تخار- از اثر ضربات هوائی  در ولسوالی  ینگی قلعه 11 تن دهشت افگن کشته و 6 تن زخمی گردیده اند.

لوگر- از اثر ضربه هوائی  و عملیات مشترک خاص در ولسوالی خروار 11 تن دهشت افگن کشته، یک عراده موتر سایکل و 2 عراده تانکر تیل از بین برده شده است .

هلمند- از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های سنگین، گرشک و نهر سراج 8 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.

غزنی- از اثر ضربات هوائی و عملیات نیرو های خاص افغان در ولسوالی های آب بند، قره باغ و گیرو 7 تن دهشت افگن کشته، 2 فرد مشکوک دستگیر، 4 باب مخفیگاه، 2 تونل زیر زمینی، یک عراده موتر  از بین برده شده، 7 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است. 

ارزگان- از اثر ضربات هوائی در قریه جات خانقا و شاه ظفر مرکز ولایت 6 تن دهشت افگن کشته، 9 تن زخمی، یک باب مخفیگاه و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

زابل-  در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی میزان 3 تن دهشت افگن کشته،  یک تن زخمی  و 2 عراده موتر سایکل بدست آمده است .

خوست- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی موسی خیل 2 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

کندهار- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی میوند 2 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

میدان وردک- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی سید آباد یک تن دهشت افگن کشته شده است.