منسوبان اردوی ملی، نمونه یی ایثار و فداکاری وحدت ملی کشور ما اند

zia_omid
شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ - ۱۰:۵۰

منسوبان دلیر و با شهامت اردوی ملی که متشکل از تمام اقوام و اقشار مختلف کشور میباشند، در دفاع و حراست از تمامیت ارضی، استقلال، نوامیس ملی و ارزشهای اسلامی شب و روز در برابر دشمنان صلح و ثبات رزمیده و از این آب و خاک تا آخرین رمق حیات حفاظت مینمایند. این نیروها مکلف به تامین امنیت و آرامش شهروندان بوده و در دفاع از سرحدات کشور از هیچ گونه ایثار و فداکاری دریغ نمی ورزند، زیرا در این خاک زاده شده و حلف وفاداری را حین شامل شدن در صفوف اردوی ملی کشور با جان و دل بجا آورده اند و چون مردمک چشم وطن شان را دوست میدارند. منسوبان دلیر و با شهامت اردوی ملی کشور برادر وار و با احساس وطندوستی وظایف مقدس سربازی را در تمام نقاط کشور انجام داده و آخرین تلاش و کوشش شان را بخاطر آسیب نرسیدن به مردم شریف و نجیب کشور ما بخرچ میدهند.

به جرئت میتوان گفت که تا اکنون هیچ پرونده یی وجود ندارد تا به اثبات برساند که نیروهای دفاعی  کشور حملات مخربانه یی را بحاطر مختل ساختن زندگی مردم ما حتی در اراضی تحت اداره دشمن انجام داده باشند. این در حالیست که تروریستان و دهشت افگنان با استفاده سوء از نام مقدس اسلام و بخاطر رسیدن به اهداف پلید و ناپاک باداران خارجی شان، با انجام بیش از ده ها حملات تروریستی و دهشت افگنی در میان شهروندان کشور باعث قتل هزاران تن از هموطنان مومن و مسلمان ما شده و با راهزنی و راه گیری بس های مسافر بری دست به آزار و اذیت مسافرین و عابرین می زنند.

تروریستان و دهشت افگنان (طالبان) با انجام حملات انتحاری و انفجاری شان در مساجد، مکاتب، پوهنتون، شفاخانه ها و در این اواخر در مراسم های عروسی خوشی مردم رنجدیده ما را به یاس و نا امیدی مبدل میسازند.

آنها (طالبان) از بدو تاسیس و ایجاد حکومت امارتی شان تا اکنون همیشه به آتش عصبیت و تفرقه افگنی در میان هموطنان شریف و نجیب کشور ما دامن زده، یک قوم را علیه قوم دیگر بر میخیزانند.

دشمنان صلح و آرامش (طالبان) باید بدانند که افغانستان کشوریست، متشکل از ملیت ها و اقوام مختلف که هر فرد این کشور بطور مساویانه حق زندگی را در کشور عزیز ما افغانستان دارند. و هیچ کسی نمی تواند به بهانه های مختلف مردم ما را از هم جدا نماید، زیرا امروز دشمن مردم و وطن را، همه شناخته اند و دیگر نیازی به صفایی هیچ کسی نیست تا دوست گونه مردم و کشور ما را مورد تاخت و تاز وحشیانه شان قرار داده و آنها را به سالها بعد و عقبگرد برگردانند.

افغانستان متعلق به تمام افغانها بوده و هیچ شخص، گروه و یا سازمانی حق این را نداشته و ندارد تا بخاطر بدشت آوردن منافع شخصی، منافع ملی ما را ضربه بزند. و منسوبان شجاع و دلیر اردوی ملی کشور نمونه ایثار و فداکاری وحدت و همبستگی مردم کشور ما اند.

زنده باد اردوی ملی کشور و پاینده باد افغانستان

«مددی»