پیرامون اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد درمورد تهیه و تدارک 153 تحکیمات صحرایی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

خواهشمندیم مضمون ذیل را جهت نشر از طریق  وبسایت به ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک عامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود.

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 153 قلم مواد تحکیمات صحرایی انجنیری ضرورت قطعات مرکزی و قول اردو های ساحوی بابت سال مالی 1401 از روش داوطلبی باز  به شکل چهار چوبی دارای نمبرتشخصیه : (MOD-1401-G-E0053-25220)

درلات اول به قیمت مجموعی مبلغ(8,460,500) افغانی با شرکت تولیدی جالی موانع ابراهیم فولاد، پارک های صنعتی، مرکز کابل

درلات دوم به قیمت مجموعی مبلغ(6,437,900) افغانی با شرکت تولیدی جالی موانع ابراهیم فولاد، پارک های صنعتی، مرکز کابل

درلات سوم به قیمت مجموعی مبلغ(6,474,350) افغانی با شرکت تولیدی جالی موانع ابراهیم فولاد، پارک های صنعتی، مرکز کابل

درلات چهارم به قیمت مجموعی مبلغ(10,479,750) افغانی با شرکت تجارتی اینارموس تاون ناحیه12 مرکز کابل

درلات پنجم به قیمت مجموعی مبلغ(6,944,400) افغانی با شرکت محمد آغا پسران و شرکت لوژستیکی صابریJV مرکز کابل، کابل

درلات ششم به قیمت مجموعی مبلغ(6,858,300) افغانی با شرکت تولیدی جالی موانع ابراهیم فولاد، پارک های صنعتی، مرکز کابل

درلات هفتم به قیمت مجموعی مبلغ(6,836,300) افغانی با شرکت تولیدی جالی موانع ابراهیم فولاد، پارک های صنعتی، مرکز کابل

درلات هشتم به قیمت مجموعی مبلغ(6,759,750) افغانی با شرکت تولیدی جالی موانع ابراهیم فولاد، پارک های صنعتی، مرکز کابل

ذریعه حکم های نمبر(4514)(4513)(4512)(4511)مورخ13/05/1444 ونمبر(4652)(4651)(4650)(4653) مورخ 17/05/1444 مقام محترم وزارت دفاع ملی تائید گردیده است :

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ - ۱۱:۴۳ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاءقرارداد تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی ،کاپیرها وکمپیوت

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد پروژه تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - ۹:۳۷
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله 

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ضرورت  قو . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - ۹:۲۵ kabul
Background image

تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت . . .

Back to tenders