نشراطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(CO132-25105) به شرکت محترم ساختمانی چونغر پلخمری از طریق. انترنت

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست تدارکات به نماینده گی از ریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی، امورات (تهیه مواد اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب قراول(20) نفری و چهار باب گارد تاور یک اطاقه بشمول شبکات برق، آبرسانی و کانالیزاسیون آنها و یک باب چاه سپتیک(70) متر مکعب برای مفرزه هوایی ولایت بلخ مطابق پلان تدارکاتی سال مالی 1400)، دارای نمبرتشخیصه (MOD-1400-W-CO132-25105)، را به شرکت ساختمانی چونغر پلخمری دارنده جواز نمبر(D-35932)، ادرس شرکت ساختمانی چونغر پلخمری: سرک موتر فروشی قصبه، مرکز کابل، کابل را به اساس حکم نمبر(482) مؤرخ 19/02/1400 مقام محترم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ(7,435,330) هفت میلیون و چهار صدو سی و پنج هزار و سه صدو سی افغانی اعطاء نمائید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت(7) روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات امورساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک جدید منزل {2} اطاق نمبر{202} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده پنجاه{50} قانون تدارکات ارائه نمائید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۴:۲۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر

موضوع تدارک: امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر از بابت سال مالی 1400.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-CO128-25105)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۵۹
Background image

به اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 9 و هشت باب اتاق ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه دادن مغازه نمبر 9 و هشت باب اتاق عقب مغازه نمبر 11 و 12 به . . .

Back to tenders