درمورد نشراعلان انترنیتی  (12) قلم مواداعاشوی حبوبات

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

موضوع تدارکات : پروژه تهیه و تدارک (12) قلم مواداعاشوی( حبوبات باکیفیت) مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی وقول اردوهای ساحوی درهشت لات برای شش ماه اخیرسال مالی 1401 ریاست لوژستیک ستردرستیز نوع قرارداد چهارچوبی (ازروش داوطلبی باز)

شماره داوطلبی:-( MOD-1401-G-Q0024-21205

تضمین آفر: بشکل گرنتی بانک قرارذیل اخذمیگردد.

شماره لات

جزوتام مربوطه

مقدار مبلغ

واحد پولی

1

لات اول قطعات و جزوتام های مرکزی

8،500،000

افغانی

2

لات دوم قول اردو201 خالد بن ولید

2،100،000

افغانی

3

لات سوم قول اردو203 منصوری

2،100،000

افغانی

4

لات چهارم قول اردو205 البدر

2،100،000

افغانی

5

لات پنجم قول اردو207 الفاروق

2،100،000

افغانی

6

لات ششم قول اردو209 الفتح

2،100،000

افغانی

7

لات هفتم قول اردو215 عزم

2،100،000

افغانی

8

لات هشتم قول اردو217 عمری

2،800،000

افغانی

واحد پول (افغانی ) ویااسعاردیگرکه قابل تبادله باشد .معیاد اعتبارتضمین آفراز118 روزتقویمی ازتاریخ آفرگشائی کمترنباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها :یکجا باتضمین آفرازشروع رسمیات ازتاریخ نشراعلان الی  ساعت 10:00بجه قبل ازظهر به تاریخ 20/6/1401میباشد .

وهمچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه ها را ازوبسایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af  دانلود نماید . ویا مراجعه به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه شرطنامه ها را ذریعه CD ویا فلش میموری دست داشته خویش بطور رایگان بدست آورید.

نوت : از داوطلبان محترم خواهشمندیم که هنگام تسلیمی آفر درروزآفرگشائی نمونه برنج را حاضرنمایند واسناد سوابق کاری،پروژه های مشابه ، توانمندی مالی وسایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند .

Documents

تصحیح نشراعلان انترنیتی (12) قلم مواداعاشوی حبوبات

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ - ۱۱:۶
Background image

درمورد نشراعلان انترنیتی  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی

درمورد نشراعلان انترنیتی  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی

موضوع تدارکات : پروژه  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام تجهیزات تخنیکی وملزمات . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ - ۱۲:۱ Kabul
Background image

درمورد نشراعلان انترنیتی  (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک

درمورد نشراعلان انترنیتی  (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک

موضوع تدارکات :به اساس کتنگ واصله قراراست بتاریخ 3/7/1401جلسه آفرگشائی   پروژه تهیه و تدارک (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ - ۱۱:۵۵ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک یک قلم گاز مایع طبخ اعاشه ضرورت سال مالی1401

موضوع: اعلان داوطلبی تهیه وتدارک یک قلم گاز مایع طبخ اعاشه ضرورت سال مالی1401

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک . . .

Back to tenders