تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرو یف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

خلص موضوع: تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرو یف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی نمبر تشخیصه پروژه: 22408-MOD-NCS-1401-N0014 مبلغ تضمین آفر: مبلغ (120000) افغانی میباشد محل تسلیمی: ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی، خواجه بغرا – کابل ضرب الاجل اعلان: از تاریخ اعلان الى 21 يوم وزارت دفاع ملی از داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی پروژه امور «تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرویف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی بابت سال مالی 1401 » اشتراک نموده شرطنامه را بشکل سافت و یا هارد از ریاست تدارکات این وزارت واقع خواجه بغرا تسلیم شوند. نوت: از تمام داوطلبان محترم خواهشمندیم تا بعد از اخذ شرطنامه تمام مندرجات آنرا مطالعه نموده و هنگام تسلیمی آفر اسناد تقاضا شده را در وقت معین آرایه بدارند

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۸ - ۱۱:۲۵
Background image

تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرو یف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی

خلص موضوع: تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرو یف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی نمبر تشخیصه پروژه: 22408-MOD-NCS-1401-N0014 مبلغ تضمین آفر: مبلغ (120000) . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ - ۱۰:۲۶
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان

تمویل کننده

دول . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۴:۲۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر

موضوع تدارک: امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر از بابت سال مالی 1400.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-CO128-25105)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از . . .

Back to tenders