تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرو یف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

خلص موضوع: تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرو یف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی نمبر تشخیصه پروژه: 22408-MOD-NCS-1401-N0014 مبلغ تضمین آفر: مبلغ (120000) افغانی میباشد محل تسلیمی: ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی، خواجه بغرا – کابل ضرب الاجل اعلان: از تاریخ اعلان الى 21 يوم وزارت دفاع ملی از داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی پروژه امور «تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرویف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی بابت سال مالی 1401 » اشتراک نموده شرطنامه را بشکل سافت و یا هارد از ریاست تدارکات این وزارت واقع خواجه بغرا تسلیم شوند. نوت: از تمام داوطلبان محترم خواهشمندیم تا بعد از اخذ شرطنامه تمام مندرجات آنرا مطالعه نموده و هنگام تسلیمی آفر اسناد تقاضا شده را در وقت معین آرایه بدارند

More tenders

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۴۶
Background image

تصمیم اعطاءقرارداد (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام تجهیزات تخنیکی وملزمات آن ضرورت ریاست کشف استخبارات ستردرستیزوزارت دفاع ملی سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.اعطاءقرارداد (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۴۰
Background image

پروژه تهیه و تدارک تعداد(17) قلم وسایل و مالزمه انجنیری ضرورت قطعات مرکزی وجزوتام های ساحوی ریاست انجینری ستردرستیزوزارت دفاع ملی برای سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد اعطاء   

پروژه تهیه و تدارک تعداد(17) قلم وسایل و مالزمه انجنیری ضرورت . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۳۴
Background image

اعلان تصمیم اعطا قرار داد (2) قلم مواد خوراکه حیوانی ضرورت سال ۱۴۰۱

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (2)قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت و . . .

Back to tenders