بیوگرافی محترم عبدالحی “روف” معاون وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی

محترم عبدالحی «رؤف» در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی در شهر کابل در یک خانواده روشن فکر متولد گردیده است. موصوف بدرجه لیسانس از رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فراغت حاصل نموده و از طریق بورسیه معتبر بین المللی فلبرایت (J. William Fulbright Scholarship) جهت ادامه تحصیلات عالی ماستری وارد انستتیوت مطالعات بین المللی “میدلبری” کشور دوست ایالات متحده امریکا گردیده و ازآن جا با کسب درجه عالی سند ماستری خویش را بدست آورده است.

محترم رؤف قبل از تقرر بحیث معاون ستراتیژی وپالیسی وزارت دفاع ملی، در دوره پربار کاری اش درموقف های مهم دولتی منجمله رئیس دارالانشاء دفتر شورای امنیت ملی، سرپرست معاونیت مشاوریت دفترشورای امنیت ملی، رئیس تحلیل و ارزیابی دفترشورای امنیت ملی، مسئول حکومت داری خوب و تحلیلگر سیاسی سازمان همکاریهای امنیت اروپا ایفای وظیفه نموده است. افزون برآن محترم رؤف در بخش های مختلف مدیریتی، هماهنگی و رهبری پروژه های بزرگ درنهاد های ملی وبین المللی ازجمله در وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری، اداره جامعه باز افغانستان و اداره دیده بان شفافیت افغانستان در راستای خدمت به مردم و وطن رسالت ملی و مسلکی خویش را انجام داده است. به همین منوال درسال های ( ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و۲۰۱۷) بپاس خدمات ارزشمند وصادقانه اش به وطن و مردم افغانستان ازطرف جلالتمآب رئیس جمهور به مدال های افتخاری غازی میربچه خان و میرمسجدی خان نایل گردیده است.

موصوف با داشتن تجارب کاری، تحصیلات عالی و درایت لازم، در دوره خدمت در دفتر شورای امنیت ملی نقش کلیدی در آوردن اصلاحات در ساختار نهاد های دفاعی و امنیتی داشته است. محترم رؤف به نماینده گی از دولت ج.ا. افغانستان درسمینار ها و کنفرانس های مهم ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور از منافع و اولویت های استراتیژیک ملی دفاع و پاسداری نموده است. با در نظرداشت موارد فوق و نیازمندی ها در وزارت دفاع ملی، بر اساس پیشنهاد مقام وزارت دفاع ملی به منظور نهادینه ساختن نظام شایسته سالاری و ارتقای ظرفیت کدری و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری، محترم رؤف بحیث معاون وزیردفاع ملی در اموراستراتیژی وپالیسی تقرر حاصل نمود.