اعلان کاریابی 3 بست خالی ریاست مالی و بودجه وزارت دفاع ملی

zia_omid
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۱ - ۱۴:۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

وزارت دفاع ملی به منظور جذب افراد لایق، کار فهم مطابق به مسلک، رشته تحصیلی و ایجاد اداره سالم اینک به تعداد 3 بست قراردادی (NTA) ریاست عمومی مالی و بودجه خویش را به مدت 10 یوم از تاریخ 29/04/1398 الی 08/05/1398 از طریق رقابت آزاد به اعلان میگذارد.

علاقمندان واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث میتوانند خلص سوانح (CV) و کاپی اسناد تحصیلی خویش را الی ختم تاریخ فوق الذکر طبق معیارات بست به ایمیل آدرس ذیل ارسال بدارند: (hrmod1397@gmail.com)

جهت معلومات بیشتر میتوانند به شماره معلوماتی ذیل تماس حاصل نمایند (0202611100).

شماره

عنوان بست

بست

تعداد

موقعیت

شرایط استخدام

1

متخصص ارشد بودجه

NTA(C1-C5)

1

کابل

حداقل لیسانس مرتبط و پنج سال تجربه کاری مرتبط

2

آفیسر اداری

NTA(D1-D5)

1

کابل

حداقل لیسانس مرتبط و پنج سال تجربه کاری مرتبط

3

آفیسر مدیریت حواله جات

NTA(D1-D5)

1

کابل

حداقل لیسانس مرتبط و پنج سال تجربه کاری مرتبط