اعلان دعوت به داوطلبی 9 قلم مفروشات مساجد اردوی ملی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

 تهیه وتدارک (9) قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی از بابت سال مالی 1400

دارای نمبرتشخیصیه: MOD-1400-G-R0072-22706  ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه  داوطلبی (9) قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی از بابت سال مالی 1400،اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی مدت ( 22) روز تقویمی ارائه نمایند.

آدرس ومدت اخذ شرطنامه: ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گاردسابقه اطاق نمبر(214) از ساعت 8صبح الی ختم رسمیات، ذریعه فلش ویا ویب سایت  WWW.NPA.GOV.AF بدست آورده  وتسلیمی آفر ها الی تاریخ 19/02/1400 ساعت 10:00قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد.آفر های دیره رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

آفر شامل تضمین آفر با استفاده از فورم تضمین آفر شامل قسمت 9فورمه های قرارداد وتضمینات صادرشده باشد .تضمین آفر مبلغ (212000) افغانی می باشد.

ضمانت بانکی باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر باشد ، یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ بازگشایی آفر ها قابل اعتبار می باشد . درصورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد ، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.

نوت :

 تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول نیست ، صرف تضمین بانکی قابل تطبق میباشد.

زمان آفرگشائی: 19/02/1400ساعت 10:00قبل ازظهر.

آدرس: ریاست تدارکات  ناحیه (15) واقع  خواجه بغرا مقیم  گارد سابقه  بلاک آفرکشایی

    نوت :  درصورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی واسناد داوطلبی ، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد.

Documents

اعلان دعوت به داوطلبی 9 قلم مفروشات مساجد اردوی ملی

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۴:۲۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر

موضوع تدارک: امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر از بابت سال مالی 1400.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-CO128-25105)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۵۹
Background image

به اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 9 و هشت باب اتاق ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه دادن مغازه نمبر 9 و هشت باب اتاق عقب مغازه نمبر 11 و 12 به . . .

Back to tenders