اعلان دعوت به داوطلبی جلسه آفرگشائی پروژه های تهیه وتدارک 1 قلم غذای خشک خارجی (داگفود)

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

1.  جلسه  آفرگشائی پروژه های تهیه وتدارک (1)قلم غذای خشک خارجی (داگفود)باکیفیت ،ضرورت سگهای تعلیمی قوماندانی لوای حمایه وامنیت ستردرستیز ،قوماندانی لوای انجینری ملی ستردرستیز وقوماندانی قوای هوائی ازبابت سال 1399 بتاریخ 14/03/1399

2.    وجلسه آفرگشائی تهیه وتدارک (30)قلم قرطاسیه باب ضرورت قطعات وجزوتامهای قوماندانی قول اردوی   205اتل وقول اردو 215 میوند  ازبابت سال مالی 1399 بتاریخ 15/03/1399

3.  تهیه وتدارک (5)قلم مفروشات مساجد ضرورت قطعات وجزوتامهای اردوی ملی سال مالی 1399 بتاریخ 17/03/1399تعین گردیده بود.

پیشنهاد تعین هیئات آفرگشائی پروژه های مذکورجهت صدور هدایت به مقام محترم ارسال گردیده  مطابق ظرب الاجل تعین شده  مواصلت نورزیده بود موضوع ذریعه پیشنهاد 1006مورخ 08/04/1399 جهت صدور هدایت بمقام محترم تقدیم ذریعه امریه (1584)مورخ18/04/1399 ازتاریخ ثبت ریاست دفتر مقام وزارت دفاع ملی به مدت (10)  یوم تمدید مهیاد آفرگشائی منظور گردیده است.مطابق حکم مقام محترم وزارت دفاع ملی جلسه آفرگشائی پروژه های متذکره بتاریخ 28/04/1399 روز شنبه ساعت 10:00 قبل ازظهر درتالار آفرگشائی ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا گارد سابقه ناحیه 15 دایر میگردد داوطلبان مطلع باشند

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۵:۲۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم کیت کمک های اولیه M5 با 34 قلم اجزای آن

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۰:۳۲ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد در مورد تهیه و تدارک (26) قلم وسایل و مالزمه انجنیری

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۵:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی

تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی DP-4801ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز...

Back to tenders