اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک 31 قلم تجهیزات وپرزه جات مورد نیازشبکه استراتیژیک

zia_omid

Publish Date

Closing Date

موضوع تدارکات: به اساس کتنگ واصله پروژه تهیه وتدارک (31) قلم تجهیزات وپرزه جات مورد نیازشبکه استراتیژیک  ریاست مخابره ستردرستیزوزارت دفاع ملی سال مالی 1399(ازروش داوطلبی باز) 

دارای کودنمبر :MOD-G-N0039-22408-1399

تضمین آفر: بشکل گرنتی بانک مبلغ (400000) چهارصدهزارافغانی

ضرب الاجل تسلیمی ها همراباتضمین آفر : ازشروع رسمیات ازتاریخ نشرالی  ساعت 10:00 تاریخ 12/04/1399

محل تسلیمی : در اطاق آفرگشائی ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی 

ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ: {12/4/1399}ساعت (10) بجه قبل ازظهر

وهمچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه ها را ازوبسایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af وبسایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی  www.npa.gov.af دانلود نماید . ویا مراجعه به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه شرطنامه ها را ذریعه CD ویا فلش میموری دست داشته خویش بطور رایگان بدست آورید. 

نوت : از داوطلبان محترم خواهشمندیم که هنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری،پروژه های مشابه ، توانمندی مالی وسایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند .

Documents

شرطنامه 31 قلم تجهیزات وپرزه جات مورد نیازشبکه استراتیژیک

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۱۰:۵۴ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت (بلوط و ارچه) شش ماه

 تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۴۳ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 28 قلم رنگباب کارتریج

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۳۶ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک لات دوم (28) قلم پرزه جات مخابره

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت محترم دفاع ملی درنظردارد که...

Back to tenders