اعلان دعوت برای داوطلبی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

پروژه تهیه و تدارک 1000 پایه مخابره موترولا مورد ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1401

شماره داوطلبی: NPA/MOD/1401/G-1/NCB             

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

 9 حمل1401 ؛ ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)  نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

آدرس برای تسلیمی  آفر

ریاست عمومی اداره امور،  اداره تدارکات ملی ، معاونیت عملیاتی و منابع ، سکر تریت آفر گشایی، ناحیه دوم ،شهرکابل

عبدالصبور صافی

شماره تماس: 020 292 6290

ایمیل ادرس : bfs.npa@gmail.com

دریافت آفر

 داوطلبان میتوانند  اسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ریاست عمومی اداره امور، اداره تدارکات ملی، واحد تدارکات سکتور امیت ویا سایت رسمی اداره تدارکات ملیwww.npa.gov.af    بدست آورند. در صورت بروز مشکل در سایت اداره تدارکات ملی، داوطلبان میتوانند غرض در یافت اسناد داوطلبی (شرطنامه) به ایمیل آدرس های ذیل ایمیل نمایند،

Nasir.np@hotmail.com   کاپی بهsh.shams876@gmail.com  و tamim.sib@gmail.com

مبلغ تضمین آفر

مبلغ تضمین آفر

1,500,000 یک میلیون و پنجصد هزار افغانی 

More tenders

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۴۶
Background image

تصمیم اعطاءقرارداد (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام تجهیزات تخنیکی وملزمات آن ضرورت ریاست کشف استخبارات ستردرستیزوزارت دفاع ملی سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.اعطاءقرارداد (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۴۰
Background image

پروژه تهیه و تدارک تعداد(17) قلم وسایل و مالزمه انجنیری ضرورت قطعات مرکزی وجزوتام های ساحوی ریاست انجینری ستردرستیزوزارت دفاع ملی برای سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد اعطاء   

پروژه تهیه و تدارک تعداد(17) قلم وسایل و مالزمه انجنیری ضرورت . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۲:۳۴
Background image

اعلان تصمیم اعطا قرار داد (2) قلم مواد خوراکه حیوانی ضرورت سال ۱۴۰۱

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (2)قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت و . . .

Back to tenders