اعلان تصمیم اعطاء قرارداد تهیه و تدارک (یک) قلم پروسه کاری، نصب و منتاژ سیستم سولر

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد تهیه وتدارک پروسه کاری ،نصب و منتاژ سیستم سولر مطابق نقشه های تخنیکی و ساحات مربوطه برای دیپو های مهمات چمتله، خیرآباد و پلچرخی مربوط قوماندانی عمومی لوژستیک (ازروش داوطلبی باز)

نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD/1398/W-C0064/25105

به قیمت مجموعی مبلغ (12077500) افغانی با شرکت ساختمانی دامان پوپلزی لمیتد  دارای جوازنمبرD-31257 تارخ ختم جواز 29/02/1399آدرس شرکت: دوکان 79 سرای شهزاده ناحیه اول،مرکز کابل از روش داوطلبی باز، ذریعه امریه (2895)مورخ 12/09/1398 مقام محترم وزارت دفاع ملی  تائید گردیده است.

اشخاص حقیقی وحکمی  که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا گارد سابقه بلاک نمبر(4) منزل دوم اتاق نمبر(213) ناحیه (15) خیرخانه شهرکابل وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوقالذکر و طی مراحل قانون بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .حق الا شاعه اعلان فوق از نزد دگر من لطف الله اخذ و رسید داده شود .

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۵:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی

تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی DP-4801ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۸:۳۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه وتدارک (15) قلم سامان آلات

به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود: وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه وتدارک (15) قلم سامان آلات ابزارکار ورکشاپ های انجنیری . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۰:۱۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد لات های اول الی...

Back to tenders