اطلاعیه های تصمیم اعطا قرارداد‎ اعطاء قرارداد تعداد یک قلم غذای خشک خارجی داگفود باکیفیت برای سگهای تعلیمی خنثی سازی ماین ضرورت قوماندانی لوای حمایه و امنیت ستردرستیز،قوماندانی لوای انجنیری ملی ستردرستیز و قوماندانی قوای هوایی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاء قرارداد تعداد یک قلم غذای خشک خارجی داگفود باکیفیت برای سگهای تعلیمی خنثی سازی ماین ضرورت قوماندانی لوای حمایه و امنیت ستردرستیز،قوماندانی لوای انجنیری ملی ستردرستیز و قوماندانی قوای هوایی از بابت سال مالی 1400   دارای نمبرتشخصیه : (MOD-1400-G-L0014-22708)

ذریعه حکم نمبر(2) مورخ 03/01/1400 مقام محترم وزارت دفاع ملی برای مدت (2) ماه با}شرکت دانش نوید لمیتد دارنده جواز نمبر (0101-14147) آدرس مقابل پارلمان ساختمان هاشمی، مرکز کابل}به قیمت مجموعی مبلغ(1,176,907.5) یک میلیون یکصدو هفتادو شش هزارو نوصدو هفت عشاریه پنج افغانی تائید گردیده است :

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

اطلاعیه های تصمیم اعطا قرارداد‎ اعطاء قرارداد تعداد یک قلم غذای خشک خارجی داگفود باکیفیت برای سگهای تعلیمی خنثی سازی ماین ضرورت

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱ - ۱۳:۳۲ Kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه(تثبیت احتیاج تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات شبکه آبرسانی ترمیم دستگاه نرم کننده آب مرکز گرمی

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه(تثبیت احتیاج تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات شبکه آبرسانی ترمیم دستگاه نرم کننده آب مرکز گرمی قوماندانی صحیه ستردرستیز شفاخانه 400 بستر شهید . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ۱۱:۱۰ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد درمورد تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت مایکرویف برای 15 سایت قول اردوهای ساحوی

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد درمورد تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت مایکرویف برای 15 سایت قول اردوهای ساحوی ضرورت ریاست عمومی مخابره ستر درستیز وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی

بد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۳ - ۱۴:۴۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 28 قلم رنگباب وکارترج ها برای پرنتر ها وماشین های فوتو کاپی

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 28 قلم رنگباب وکارترج ها برای پرنتر ها وماشین های فوتو کاپی 3لات قطعات وجزوتامهای مرکزی و 6لات قول اردو های ساحوی برای سال مالی1401 خواهشمندیم ازطریق . . .

Back to tenders