اطلاعیه تهیه تدارک یک قلم مواد محروق گاز مایع

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد تهیه وتدارک یک قلم مواد محروق گاز مایع تسخین پرسونل قطعات ( مرکزی قول  اردوهای 203تندر،207 ظفر،209 شاهین،215 میوند و217 پامیر) برای سال 1399 به روش داوطلبی باز نوع چهارچوبی دارای نمبر تشخصیه (1399-MOD-G-Q0022-22602-L0024) ذریعه امریه شماره (213) مورخ ( 02/ 04/1399) به شرکت لوژستیکی پوپل کاروان:دارای جواز نمبر (44821) آدرس :عینو مینه 8سرک کور نمبر775 مرکز قندهار،قندهار

1-  در لات اول مرکزی به قیمت مجموعی مبلغ(4666028.4 )افغانی.

2- لات دوم قول اردوی 203تندر به قیمت مجموعی مبلغ( 7951426.56)افغانی.

3- لات سوم قول اردوی 207ظفر به قیمت مجموعی مبلغ( 3216510)افغانی.

4- لات چهار قول اردوی 209شاهین به قیمت مجموعی مبلغ( 2638769.76)افغانی.

5- لات پنجم قول اردوی 215میوند به قیمت مجموعی مبلغ (1159488 )افغانی.

6- لات ششم قول اردوی 217پامیر به قیمت مجموعی مبلع ( 775526.4)افغانی . اعطانماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشدمیتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشر اعلان  الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست تدارکات  وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغراگارد سابقه بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقد قراردادنبوده و الی تکمیل میعادفوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی،قراردادمنعقد نخواهد شد .

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۵:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی

تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی DP-4801ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۸:۳۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه وتدارک (15) قلم سامان آلات

به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود: وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه وتدارک (15) قلم سامان آلات ابزارکار ورکشاپ های انجنیری . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۰:۱۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد لات های اول الی...

Back to tenders