اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه 153 قلم البسه باب

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

 

بدین وسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظردارد قرارداد پروژه (153)قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی  مورد ضـــــــرورت قطعات وجــــــــــــزوتامهای اردوی ملی ازبابت سال مالی 1398

دارای تشخیصیه   (1398/MOD/G/L0012 /22705) 

به قیمت مجموعی مبلغ(29,853,566) افغانی باشرکت  خدمات لوژستیکی رمزپیروزی دارای جواز نمبرD-42171 مورخ آدرس کارته سه کابل  ازروش داوطلبی باز داخلی ذریعه حکم نمبر(130)مؤرخ 09/4/1398مقام محترم وزارت دفاع ملی تائید گردیده است. 

اشخاص حقیقی وحکمی  که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا گارد سابقه بلاک نمبر(4) منزل دوم اتاق نمبر(210) ناحیه (15) خیرخانه شهرکابل وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانون بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .

بناء موضوع فوق به مقام محترم نگاشته شد تا ازطریق خویش به ریاست محترم ارتباط استراتیژیک امورعامه جهت نشراعلان ازطریق ویب سایت وزارت دفاع ملی ارسال خواهند فرمود

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۰:۳۳ kabul
Background image
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۰:۲۵ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی (اکمال ونصب موانع کانکریتی)

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط...

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۱۵ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات ساختمانی ذخیره  فلزی ارتفاعی اب 18هزار لیتره 

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط...

Back to tenders