اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی و شبکه برق، اعمار برج تعلیمی 40 متره مربوط قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره2ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی درنظردارد قرارداد: (تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی و شبکه برق، اعمار برج تعلیمی 40 متره مربوط قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص) مطابق پلان تدارکاتی سال مالی 1400.

تحت شماره داوطلبی نمبر(MOD-1400-W-C0124-25105).

را به شرکت محترم ساختمانی و حفر چاه های عمیق لمر بهار دارنده جواز نمبر{ D-30243} آدرس شرکت ساختمانی و حفر چاه های عمیق لمر بهار: سرک 4 سیلو،عقب بلاک های شاروالی،پلخمری،بغلان را به اساس حکم نمبر(813) مورخ25/3/1400 مقام محتـــــــــرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ(18،196،076.75)هژده میلیون و یکصد و نود و شش هزار و هفتاد و شش اعشاریه هفتاد و پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طورکتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک جدید منزل (2) اتاق نمبر(202) ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده پنجاه (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۴:۲۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر

موضوع تدارک: امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر از بابت سال مالی 1400.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-CO128-25105)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۵۹
Background image

به اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 9 و هشت باب اتاق ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه دادن مغازه نمبر 9 و هشت باب اتاق عقب مغازه نمبر 11 و 12 به . . .

Back to tenders