اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 38 قلم اجناس مفروشاتی قول‌اردوهای ۲۰۱ سیلاب و ۲۰۳ تندر

zia_omid

Publish Date

Closing Date

به اساس فیصله (4039)مورخ08/02/1399 کمیسیون محترم تدارکات ملی بادرنظرداشت تعطیلی وچاپ جراید واخبار ایمیل اقدامات مبارزه با شیوع وبررسی کرونا ادارات تمام اعلانات تداراکاتی و تصامیم اعطای قرارداد خویش را دراین زمان الی رفع وضیعت فعلی ازطریق ویب سایت های اداره تدارکات ملی واداره مربوطه به نشر برسانند حتی الامکان داوطلبان ازطریق ایمیل نیز مطلع ساخته شوند طبق پیشنهاد پروژه های متذکره ازطریق رهنمود اجرای اقدامات تدارکات اضطراری جهت جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا صورت گیرد.

به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر داردقرارداد تهیه و تدارک تعداد(38 )قلم اجناس مفروشاتی ضرورت قول اردوی های (201 (سیللاب و(203)تندر دارای نمبر تشخیصیه: MOD/G/Q0013/22706/1399/

1- لات اول قول اردوی (201 )سیلاب به شرکت لوژستیکی عرب وفا دارای جوازنمبر D-02-1304: ادرس : پنخمه ناحیه دمیوی مندوی ترشاه ریس خان کوخه عرب وفا مارکیت به قیمت مجموعی مبلغ(6352000 )افغانی.

2- لات دوم قول اردوی (203 )تندر به شرکت لوژستیکی وایت ولف دارای جوازنمبر(D-59840 ) ادرس : سرک (11) چهاراهی سابقه تایمنی ناحیه چهارم .

به قمیمت مجموعی مبلغ ((4535000افغانی از روش داوطلبی باز ذریعه امریه نمبر(16)مورخ 06/01/1399 مقام محترم وزارت دفاع ملی به شرکت لوژستیکی عرب وفا و شرکت لوژستیکی وایت ولف تائید گردیده است.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا گارد سابقه بلاک نمبر(4) منزل دوم اتاق نمبر(210) ناحیه (15) خیرخانه شهرکابل وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانون بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۵:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی

تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی DP-4801ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۸:۳۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه وتدارک (15) قلم سامان آلات

به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود: وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه وتدارک (15) قلم سامان آلات ابزارکار ورکشاپ های انجنیری . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۰:۱۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد لات های اول الی...

Back to tenders