اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد در مورد تهیه و تدارک (38) قلم اجناس مفروشاتی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاء قرارداد تعداد (38) قلم اجناس مفروشاتی مورد نیاز قطعات مرکزی و قول اردو های ساحوی اردوی ملی بابت سال مالی 1399 بداخل دو لات مربوط قول اردوی 205 اتل و 207 ظفر

دارای نمبرتشخصیه : MOD-1399-G-Q0013-22706

ذریعه حکم نمبر(  1341 ) مورخ 08/06/1399 مقام محترم وزارت دفاع ملی با}شرکت لوژستیکی نیک نصیب دارنده جوازنمبر (D-07-268) آدرس } خیرخواه مارکیت مرکز لشکرگاه، هلمند}لات سوم 205 اتل به قیمت مجموعی مبلغ (3,988,500)  و لات چهارم 207 ظفر به قیمت مجموعی مبلغ (5,144,500) افغانی تائید گردیده است :

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۲:۳۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک  (159) قلم ادویه

 

موضوع تدارک : تهیه و تدارک  (159) قلم ادویه ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال1399

نمبرتشخیصیه:  (MOD-1399-G-M0130-22700)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۲:۱۹ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (141) قلم ریجنت لابراتواری

 

موضوع تدارک : تهیه و تدارک  (141) قلم ریجنت لابراتواری ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال1399

نمبرتشخیصیه:  (MOD-1399-G-M0132-22700)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۲:۱۱ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیماعطای قرارداد نمبر (W-C0155)

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

Back to tenders