اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه واکمال مواد بخش برق، آبرسانی و ساختمانی جهت ترمیم تآسیسات کمپ پی آر تی(PRT) ولایت غزنی مربوط قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره {2} ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی از ریاست امور ساختمانی وملکیت ها: امورات (تهیه واکمال مواد بخش برق، آبرسانی و ساختمانی جهت ترمیم تآسیسات کمپ پی آر تی(PRT) ولایت غزنی مربوط قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص.

 تحت شماره داوطلبی نمبر (MOD-1399-W-C0177-22416) را به شرکت ساختمانی اکرم وحید دارنده جواز نمبر(D-37477): آدرس شرکت ساختمانی اکرم وحید:صیاد، بگرام، پروان، را به اساس حکم نمبر {2303} مورخ 10/8/1399 مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (12926593.90) دوازده  میلیون و نوصدو بیست وشش هزار وپنج صدو نود وسه اعشاریه نود افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل ان به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک جدید منزل {2} اتاق نمبر{202} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده {50} قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۰:۲۳
Background image

اعلان قرارداد تهیه وتدارک (13) قلم تخم گل ،گل و نهال های مثمر وغیر مثمر با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک

 

موضوع تدارک : موضوع تهیه و تدارک : (13) قلم تخم گل ،گل و نهال های مثمر وغیر مثمر با کیفیت ضرورت مدیریت زراعت و وترنری معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک ضرورت سال مالی 1400 نوع . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۴:۴۱ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه وتدارک قرارداد (5)موردایجاد وانستالیشن سافت ویرعریضه مدیریتی دفترمقام محترم وزارت دفاع ملی

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...

Back to tenders