اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد امور تهیه و تدارک خدمات حفظ و مراقبت و ترمیم وسطی 116 عراده وسایط مختلف النوع، استیشن های اطفایه قطعات مرکزی و ساحوی اردوی ملی، مورد ضرورت ریاست اوپراسیون وزارت دفاع ملی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره 2 ماده چهل سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت دفاع ملی درنظردارد تا قرارداد «امور تهیه و تدارک خدمات حفظ و مراقبت و ترمیم وسطی 87 عراده (116-29=87) وسایط مختلف النوع، استیشن های اطفایه قطعات مرکزی و ساحوی اردوی ملی، مورد ضرورت ریاست اوپراسیون وزارت دفاع ملی- واقع 8 زون (47 استیشن اطفایه)»، دارای نمبرتشخصیه « MOD-1401-NC-K0072-22410»  که از روش داوطلبی باز داخلی طی مراحل گردیده و ذریعه حکم نمبر(5793) مورخ   14/6/1444 مقام محترم وزارت دفاع ملی با « شرکت خدمات لوژستیکی میلاد نور» دارنده جوازنمبر« D-71148» و آدرس «چهار راهی شهید، مقابل پوهنتون غالب، ناحیه 15 – مرکز کابل»، به قیمت مجموعی مبلغ 34,999,400 سی و چهار ملیون و نه صدو نود و نه هزار و چهار صد افغانی تائید گردیده است، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی، درصورتیکه هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ - ۱۱:۴۳ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاءقرارداد تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی ،کاپیرها وکمپیوت

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد پروژه تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - ۹:۳۷
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله 

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ضرورت  قو . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - ۹:۲۵ kabul
Background image

تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت . . .

Back to tenders